Խոնավ վերքերի բուժում ճապոնական նոր տեխնոլոգիայով

Plus Moist TOP-W ​

Խոնավ վերքի բուժիչ վիրակապ​

product

Plus Moist W1

Խոնավ վերքի բուժիչ վիրակապ​

product

Plus Moist W2

Խոնավ վերքի բուժիչ վիրակապ

product

Plus Moist W3 ​

Խոնավ վերքի բուժիչ վիրակապ​

product

Plus Moist SA-K

Խոնավ վերքի բուժիչ վիրակապ

product

Plus Moist HSP-W

Կալցիումի ալգինատի վիրակապ

product

W Սերիայի

 • Վերքը լվանալ հոսող ջրով կամ ֆիզիոլոգիական լուծույթով և մաքրել oտար մարմիններից

 • + MOIST W - ն կտրել այնպես, որ 1 սմ - ից ավել չծածկի հարակից առողջ մաշկը։

 • Դնել վերքի վրա և ամրացնել վիրաբուժական կպչուն ժապավենով՝ առանց եզրերը փակելու

 • Պարտադիր է փոխել՝ 24 ժամը մեկ։

1
2
3
4

TOP - W

1
2
3
4
 • Վերքը լվանալ հոսող ջրով կամ ֆիզիոլոգիական լուծույթով և մաքրել oտար մարմիններից

 • + MOIST W - ն կտրել այնպես, որ 1 սմ - ից ավել չծածկի հարակից առողջ մաշկը։

 • Կպչուն մասը ամրացնել երկրորդային վիրակապին, կապել վերքին վիրաբուժական կպչուն ժապավենով։

 • Պարտադիր է փոխել՝ 24 ժամը մեկ։

SA - K

 • Նախատեսված է վիրաբուժական վերքերի համար, ինչպիսին է՝ Կեսարյան հատումը
 • Կպցնել վերքի վրա ինքնակպչուն հատվածով։
 • Կարող եք փոխարինել 3 օրը մեկ կամ երբ նկատվում է ավելորդ խոնավություն։
 • Ջրակայուն է։

1 2 moist-plus

W Սերիայի

 • Մեկուսացված բջջային կառուցվածք - (ICS,IRM) PE, PP
 • Ներծծող շերտը՝ Ցելյուլոզային մանրաթել PP/PE կապակցված մանրաթել
 • Պատնեշային շերտ՝ PE Հաստությունը մոտավորապես 1մմ
Վերքին ամրացվող Կլանող շերտ
Վերքին ամրացվող Կլանող շերտ

TOP - W

 • Մեկուսացված բջջային կառուցվածք - (ICS,IRM) PE, PP
 • Վերքին ամրացվող
 • Պատնեշային շերտ՝ PE Հաստությունը մոտավորապես 1մմ
Վերքին ամրացվող Կպչուն հատված
Վերքին ամրացվող Կպչուն հատված

Պահպանում է էքսուդատի թարմ ծածկույթ

Չի պարունակում հակասեպտիկներ և հականեխիչներ (AG/ արծաթ)

Ունի միակողմանի անանցանելի թաղանթ, որը թույլ չի տալիս ներծծված էքսուդատի վերադարձը վերքին՝ նույնիսկ ճնշման տակ

Հնարավոր է կտրել հարմար չափսի

Չի կպչում վերքի մակերեսին